A MI VÍZIÓNK - Chancendorf Schattendorf

„Chancendorf Schattendorf”  az osztrák-magyar határon található település. Tekintettel a térségre kiható történelemformáló múltjára, hatásos regionális és globális találkozásoknak adhat teret a jelenlegi és  a jövőre irányuló kérdések tekintetében. Schattendorf a társadalom teljes spektruma számára nyitott eszmecsere-helyszín kíván lenni.

 

Energiájának forrása egyrészt olyan személyek, vállalkozások és szervezetek, akik / amelyek

hatással vannak ezen vidéki régió európai klímazónáira, kultúrájára és politikai rendszereire,

ezáltal változást sugalmazva. Másrészt azok a regionális és globális partnerek, akik a

CHANCENDORF-ot képzési, coaching és konferencia helyszínként használják. Ezzel rakva

le egy jövőbeni jólét alapjait és a helyiek és a vendégek közötti eszmecsereéből fakadóan

kamatoztatják azt.

 

Amit akarunk: a mi mission statment-ünk

Jelenleg egy átalakuló rendszerben élünk és korábbi tapasztalatok alapján erre is érvényes az a megfigyelés, hogy mielőtt bármin végletesen is változtatnánk, és egy, a jövőben is életképes élet- és gazdálkodási formát fejlesztenénk ki, az érdemes azt előtte részletesen átgondolni.

 

Ilyen átmeneti korszakokban pont a vidéki régiónak van szüksége merész ötletekre: az oktatás

és találkozás átalakuló útjaira vagy még inkább az élő szomszédi kapcsolatokra, amelyeknek

lehetőleg minden generáció jólléte (a következő generációé is) fontos.

 

Egy olyan korban, amelyekben a politikai birtokigény és territoriális gondolkodás, mint

a haza védelme kerül eladásra, érvényes, hogy előre nézzünk és utódainkra a hazát úgy adjuk

örökül mint egy dinamikus kereskedelmi és cselekvési teret. Mivel ott, ahol összedolgoznak,

csökken a bizalmatlanság és az idegenellenesség és növekszik a bizalom.

Egy ilyen találkozási tér – lehetőségek települése, “Chancendorf” – nyugodt

együttgondolkodás által jön létre. Az aktuális, nem jövőorientált rendszer roskadozik, ahogy

világ szerte jogtalanságokhoz vezet, szinte észrevétlenül mentális csapdába ejt, kiégést okoz,

de van ami még ennél is rosszabb: a következő generáció esélyeit és ökológiai forrásait

emészti fel. Ami ma a legfontosabb az előregondolkodás szabadsága. CHANCENDORF

SCHATTENDORF-ban együtt haladunk inspiráló ötletek nyomán, a cél egy jövőbeni jólét,

egy jó élet lehetőségének megteremtése. A személyes és társadalmi, az ökológiai és

ökonómiai jólét elérése a cél.

A CHANCENDORF ban a vizionális gondolkodás és a szeretettel teli cselekvés találkozik.

Unter dem Motto „Think global-meet local: Gespräche über Grenzen“ steht das CHANCENDORF in Schattendorf für Entwicklungsmut auf dem Land und für eine gemeinsame, positive Zukunft. An stimmungsvollen Orten und auf geschichtsträchtigen Wegen bietet das CHANCENDORF Zeit und Raum für Gespräche mit Menschen und Organisationen, die im Aufbruch sind.

KONTAKT >

Fabriksgasse 44

A-7022 Schattendorf

T: +43 681/20582949

E: info@chancendorf.at

Impressum

Datenschutzerklärung

© 2018 by Ideenwirtschaft