A MI VÍZIÓNK - Chancendorf Schattendorf

„Chancendorf Schattendorf”  az osztrák-magyar határon található település. Tekintettel a térségre kiható történelemformáló múltjára, hatásos regionális és globális találkozásoknak adhat teret a jelenlegi és  a jövőre irányuló kérdések tekintetében. Schattendorf a társadalom teljes spektruma számára nyitott eszmecsere-helyszín kíván lenni.

 

Energiájának forrása egyrészt olyan személyek, vállalkozások és szervezetek, akik / amelyek

hatással vannak ezen vidéki régió európai klímazónáira, kultúrájára és politikai rendszereire,

ezáltal változást sugalmazva. Másrészt azok a regionális és globális partnerek, akik a

CHANCENDORF-ot képzési, coaching és konferencia helyszínként használják. Ezzel rakva

le egy jövőbeni jólét alapjait és a helyiek és a vendégek közötti eszmecsereéből fakadóan

kamatoztatják azt.

 

Amit akarunk: a mi mission statment-ünk

Jelenleg egy átalakuló rendszerben élünk és korábbi tapasztalatok alapján erre is érvényes az a megfigyelés, hogy mielőtt bármin végletesen is változtatnánk, és egy, a jövőben is életképes élet- és gazdálkodási formát fejlesztenénk ki, az érdemes azt előtte részletesen átgondolni.

 

Ilyen átmeneti korszakokban pont a vidéki régiónak van szüksége merész ötletekre: az oktatás

és találkozás átalakuló útjaira vagy még inkább az élő szomszédi kapcsolatokra, amelyeknek

lehetőleg minden generáció jólléte (a következő generációé is) fontos.

 

Egy olyan korban, amelyekben a politikai birtokigény és territoriális gondolkodás, mint

a haza védelme kerül eladásra, érvényes, hogy előre nézzünk és utódainkra a hazát úgy adjuk

örökül mint egy dinamikus kereskedelmi és cselekvési teret. Mivel ott, ahol összedolgoznak,

csökken a bizalmatlanság és az idegenellenesség és növekszik a bizalom.

Egy ilyen találkozási tér – lehetőségek települése, “Chancendorf” – nyugodt

együttgondolkodás által jön létre. Az aktuális, nem jövőorientált rendszer roskadozik, ahogy

világ szerte jogtalanságokhoz vezet, szinte észrevétlenül mentális csapdába ejt, kiégést okoz,

de van ami még ennél is rosszabb: a következő generáció esélyeit és ökológiai forrásait

emészti fel. Ami ma a legfontosabb az előregondolkodás szabadsága. CHANCENDORF

SCHATTENDORF-ban együtt haladunk inspiráló ötletek nyomán, a cél egy jövőbeni jólét,

egy jó élet lehetőségének megteremtése. A személyes és társadalmi, az ökológiai és

ökonómiai jólét elérése a cél.

A CHANCENDORF ban a vizionális gondolkodás és a szeretettel teli cselekvés találkozik.